Meervoudige Intelligenties

Hiervoor wordt het model van de Meervoudige Intelligenties (8) van Howard Gardner gehanteerd.

Intelligenties, zo was zijn conclusie, zijn breindelen die ieder op zich een zelfstandige – autonome – functie kunnen vervullen.

Hij onderzocht vaardigheden bij mensen en ontdekte dat bijzonder getalenteerde mensen juist in een specifieke gebied / Intelligentie uitzonderlijk ontwikkeld waren, zij het door (be)oefening vanuit eigen voorkeur en / of ervaring.

Howard Gardner onderscheidt de volgende acht Intelligenties:

 1. Linguïstische Intelligentie:
  Het gaat om het gebruik van (de) taal, verbaal / geschreven woord.
 2. Logisch Mathematische Intelligentie:
  Het gaat om cijfers en getallen / analyse, strategieën.
  Beredenerend, vanuit ‘’gezond’’ verstand.
 3. Ruimtelijke / Visuele Intelligentie:
  Het gaat om plastisch denken en schrijven (beelddenkproces).
  Hetgeen inhoudt, visueel associatief te werk gaan en begrippen, gedachten en / of oplossingen in ruimtelijke beelden en kleuren waarnemen.
 4. Muzikaal / Ritmische Intelligentie:
  Het gaat om melodie, klank en ritme.
 5. Lichamelijk- Kinesthetische ofwel Tactiel – Motorische Intelligentie:
  Het gaat om leren d.m.v. tactiele (=met behulp van de tastzin) en / of ervaring vanuit een actieve handelende betrokkenheid.
 6. Interpersoonlijke Intelligentie:
  Samen, en zo ‘’middels de ander’’, leren, d.m.v. verbale communicatie, mondelinge overdracht, kennis- en / of ideeën uitwisseling.
  Vaardigheid in het kunnen begrijpen middels interactie met een ander.
 7. Intrapersoonlijke Intelligentie:
  Leren middels een bezinning, overpeinzing, door concentratie en beschouwing vanuit de beleving van de individu zelf. Een meditatief gevoelspersoon.
 8. Natuur Ecologische Intelligentie:
  Naast de betrokkenheid met alles wat de natuur en zijn / haar natuurlijke processen betreft; mens, flora en fauna, gaat het ook om grote verbanden m.b.t. universele samenhangen.

De uitleg van deze intelligenties en welke van deze bovengenoemde intelligenties middels een bepaalde ‘’volgorde lijst’’ bij u passen wordt uitgetest door Regina Schaap, in de regio Langenboom, Cuijk, Mill, Boxmeer, Nijmegen, Sint Hubert, Wilbertoord, Uden, Veghel, Grave, Zeeland, Schaijk, Wanroij, Oss en Heesch.