EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor ‘’Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.”EMDR staat voor ‘’Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.”

 

Wetenschappelijk aangetoond

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR-behandelmethode bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek uiterst effectief is. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden.

Wanneer EMDR?

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Mensen kunnen jarenlang rondlopen met angst, verdriet, schaamte of spijt zonder te weten waar deze gevoelens door veroorzaakt worden. Ook dan kan met behulp van EMDR-therapie de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt.

EMDR kan worden toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden. Ook diverse lichamelijke klachten die geen aanwijsbare oorzaak hebben, kunnen worden behandeld. Het doel van EMDR is oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken met als doel daarmee de klachten te verminderen of zelfs geheel te laten verdwijnen.

EMDR wordt o.a. toegepast bij:

 • ANGSTEN
 • SPECIFIEKE FOBIEËN (o.a. spinnenfobie, hoogtevrees, waterangst, etc.)
 • PANIEKGEVOELENS
 • PANIEKAANVALLEN
 • STRAATVREES
 • SOCIALE ANGST
 • WEINIG ZELFVERTROUWEN
 • PESTVERLEDEN – HEDEN
 • NACHTMERRIES
 • DWANGGEDACHTEN
 • WOEDE UITBARSTINGEN
 • BURN-OUT
 • DEPRESSIE
 • VERSLAVINGSPROBLEMEN
 • RELATIEPROBLEMEN
 • OVERVAL-INBRAAK
 • RIJ ANGST
 • VLIEGANGST

Hoe werkt EMDR?

Dat EMDR zich heeft bewezen bij traumatische ervaringen lijdt geen twijfel. Er bestaan vele onderzoeken naar de effectiviteit ervan. Een verklaring is dat door het naar boven halen van de lading van een nare gebeurtenis, in combinatie met het links en rechts stimuleren van de hersenen,  het eigen verwerkingssysteem weer op gang komt.

 

Na afloop van de EMDR-sessie kan de cliënt zich heel prettig en energiek voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten anders zijn en dat de cliënt zich (erg) moe voelt. In sommige gevallen kunnen er nieuwe, heftige beelden of gevoelens bovenkomen wat het idee zou kunnen geven dat er iets misgaat. Dit is een normale reactie tijdens het verwerkingsproces. Het betekent dat het brein optimaal bezig is, het is dus vaak een heel goed teken !

 

Met de therapeut wordt aan het begin van de therapie besproken wat de oorzaak van de klachten kan zijn. Tevens wordt er  een taxatie gemaakt over de individuele omstandigheden en omgevingsfactoren. Naast de hulpvraag van de cliënt wordt ook het gewenste doel van de behandeling besproken. Uiteindelijk zal blijken dat EMDR de meest geschikte behandelmethode is en zal de therapeut uitleg geven over de procedure en mogelijke reactie(s) op de EMDR-behandeling

Effect van EMDR

EMDR zal ervoor zorgen dat de spanning, de psychische lading, die gekoppeld is aan de nare ervaring vermindert en vaak zelfs helemaal verdwijnt. Dat maakt het daarom makkelijker aan de oude ervaring terug te denken zonder weer in de ‘’oude’’ emotie terug te vallen. Vaak horen we van cliënten dat de nare ervaringen vervagen of zelfs naar de achtergrond verdwijnen. Niet zelden gebeurt het dat er tijdens een EMDR-sessie nieuwe inzichten ontstaan waardoor er op een heel andere wijze naar de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis wordt gekeken.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is goed. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe gevoelens of beelden naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling dat dit in de regel niet langer dan 3 dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.