EMB Test

Wat houdt een EMB Test in?

EMB staat voor Energetische Morfologische Bloedtest. Het is een alternatieve complementaire benadering op de energetische aspecten van bloedcellen.
Men krijgt inzichten in mogelijke te korten c.q. verstoringen (o.a. door stress, leefstijl, etc.) m.b.t.:

  • Vitaminen
  • Mineralen
  • Vetzuren
  • Hormonen
  • Darmflora
  • Intolleranties m.b.t. voeding

Het geeft een breed beeld van de persoonlijke gezondheid en kan verschillende aspecten belichten die niet altijd uit standaard bloedonderzoeken worden gedectecteerd.
Verder wordt het bewustwordingsproces van de persoon in gang gezet n.a.v. deze EMB uitslag en de persoonlijke uitleg hiervan. Daarnaast worden sluimerende klachten inzichtelijk gemaakt via deze test. Aanvullend met behulp van o.a. vitaminen en mineralen kunnen deze klachten worden opgepakt.