Meervoudige Intelligenties onderzocht in de buurt van Veghel

Hiervoor wordt het model van de Meervoudige Intelligenties (8) van Howard Gardner gehanteerd.

Intelligenties, zo was zijn conclusie, zijn breindelen die ieder op zich een zelfstandige – autonome – functie kunnen vervullen.

Hij onderzocht vaardigheden bij mensen en ontdekte dat bijzonder getalenteerde mensen juist in een specifieke gebied / Intelligentie uitzonderlijk ontwikkeld waren, zij het door (be)oefening vanuit eigen voorkeur en / of ervaring.

Howard Gardner onderscheidt de volgende acht Intelligenties:

 1. Linguïstische Intelligentie:
  Het gaat om het gebruik van (de) taal, verbaal / geschreven woord.
 2. Logisch Mathematische Intelligentie:
  Het gaat om cijfers en getallen / analyse, strategieën.
  Beredenerend, vanuit ‘’gezond’’ verstand.
 3. Ruimtelijke / Visuele Intelligentie:
  Het gaat om plastisch denken en schrijven (beelddenkproces).
  Hetgeen inhoudt, visueel associatief te werk gaan en begrippen, gedachten en / of oplossingen in ruimtelijke beelden en kleuren waarnemen.
 4. Muzikaal / Ritmische Intelligentie:
  Het gaat om melodie, klank en ritme.
 5. Lichamelijk- Kinesthetische ofwel Tactiel – Motorische Intelligentie:
  Het gaat om leren d.m.v. tactiele (=met behulp van de tastzin) en / of ervaring vanuit een actieve handelende betrokkenheid.
 6. Interpersoonlijke Intelligentie:
  Samen, en zo ‘’middels de ander’’, leren, d.m.v. verbale communicatie, mondelinge overdracht, kennis- en / of ideeën uitwisseling.
  Vaardigheid in het kunnen begrijpen middels interactie met een ander.
 7. Intrapersoonlijke Intelligentie:
  Leren middels een bezinning, overpeinzing, door concentratie en beschouwing vanuit de beleving van de individu zelf. Een meditatief gevoelspersoon.
 8. Natuur Ecologische Intelligentie:
  Naast de betrokkenheid met alles wat de natuur en zijn / haar natuurlijke processen betreft; mens, flora en fauna, gaat het ook om grote verbanden m.b.t. universele samenhangen.

De uitleg van deze intelligenties en welke van deze bovengenoemde intelligenties middels een bepaalde ‘’volgorde lijst’’ bij u passen wordt uitgetest door Regina Schaap, in Langenboom nabij Veghel. Veghel is een plaats in de gemeente Meierijstad, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Veghel is gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch.