Alternatieve geneeswijze in de buurt van Boxmeer

Bij alternatieve geneeswijze ofwel natuurlijk genezen wordt gebruik gemaakt van de toegepaste kinesiologie.

Kinesiologie is de leer der bewegingen. In de toegepaste kinesiologie passen we de leer toe middels het testen van spieren.

De spieren dienen als “communicatiemiddel”.

Zij vertalen de informatie die het lichaam verstrekt middels dat spiertesten. Op deze wijze vertelt het lichaam zelf het verhaal.

De gebruikte balanceertechnieken, in samenhang met mogelijke ondersteunende middelen, vertellen het persoonlijk verhaal achter de klacht.

Door gebruik te maken van een driehoek, is het symbolisch weer te geven.

De ene zijde staat voor Structuur met name je denkwijze. De andere zijde staat voor Chemie met name je stofwisseling. En de derde zijde staat voor Psyche met name je emotie.

Op al deze vlakken kunnen storingen ontstaan.

Wordt er één overbelast, dan dienen de andere vlakken te compenseren soms met alle gevolgen van dien.

Van de Structuur kunnen we nog zeggen dat dit voor 50% bepaald wordt door een stukje vader en moeder in ons en de wijze waarop we onze gedachten maken.

Bij deze driehoek gaan we er van uit dat het chemische proces in het lichaam in samenhang staat tot ons gevoelsleven en ons denken en dat dit van invloed is op ons manifesteren ofwel ons handelen.

Deze drie vlakken staan voortdurend bloot aan allerlei invloeden van buitenaf. Het is de kunst om zo met ons zelf om te gaan dat we bij ons innerlijk ZELF blijven.

Praktische informatie

De behandeling van Natuurlijk Genezen vindt plaats in Langenboom in de buurt van Boxmeer en duurt ruim 1 uur. Indien u vragen heeft of een afspraak wilt maken, dan kunt u contact opnemen met:

Regina Schaap
Hendriksweg 14
5453 JB Langenboom

Tel: 0486 – 454 277
Email: yoga@reginaschaap.nl

Andere namen: natuurgeneeskunde, alternatieve geneeswijzen, natuurgeneeswijzen, natuurlijk genezen, natuurgeneeskunde praktijk, door Regina Schaap nabij Boxmeer. Boxmeer is een gemeente in het oosten van de provincie Noord-Brabant en ligt in het Land van Cuijk.